WYZYNY
sląsk / krakowsko częstochowska/ lubelska
skały ........... /......................../.............../
forma terenu .................... /......................./.............../
gleby ......................... /......................./............../
formy ochrony przyrody ......................../..................../............./
wykorzystywanie surowców skalnych ............/................./............./
stan środowiska ........................ /....................../............../
typkrajobrazu ...................... /....................../............../
największe miasto ............... /....................../............../
Uzupełnij 15 punktów czeka do 19 30 dzisiaj

1

Odpowiedzi

2010-02-22T23:12:16+01:00
Sląsk / krakowsko częstochowska/ lubelska
skały ........... /...krasowe,wapienne.............../......lessowe........./
forma terenu ....nizina...... /..wyzyna.../.wyzyna..../
gleby ...inicjalne..... /......................./.czarnoziemy.../
formy ochrony przyrody ....../......ojcowski park narodowy...../..roztoczanski park narodowy./
wykorzystywanie surowców skalnych ...wegiel kamienny........./..wapien.../wegiel brunatny.../
stan środowiska ....zły...... /....dobry.../.dobry..../
największe miasto .katowice... /...krakow...../.....lublin........./