Odpowiedzi

2010-02-23T10:14:09+01:00
Styl romański:
W architekturze widoczna jest prostota, budynki zmierzają do postaci brył, sklepienie krzyżowe, cegły układano w wiązaniu wendyjskim.

Malarstwo romańskie: we Włoszech popularna była mozaika, w całej Europie obrazy umieszczane były głównie w kościołach.

Rzeźba romańska tworzona była głównie z kamienia. Najczęściej miała postać płaskorzeźb. Rzeźby rzadko kiedy spotykano poza kościołami. Początkowo stosowano relief płaski, potem wypukły. Stosowano "prawo ram" (dostosowywano figury to pola) przez co w rzeźbach romańskich prezentowane postacie są zachwiane.


Bizancjum:
Dominuje architektura sakralna. Najbardziej typowy plan wg którego budowano to plan krzyża greckiego wpisanego w kwadrat. Zaczęto używać tego po okresie ikonoklazmu.

Rozwijała się mozaika, malarstwo ścienne a także ikony (istniały przepisy, które mówiło o tym jak należy ikony malować).

Rzadko kiedy tworzono wolnostojące rzeźby figuralne. Popularne były relikwiarze, krzyże - ogólnie to co z liturgią związane.

Przykłady:

Styl romański:
"Chrystus w majestacie" - apsyda kościoła św. Klemensa w Tahull (Hiszpania) z XII wieku.
"Trzej Królowie" z St. Albans Psalter z XII wieku

Sztuka bizantyjska:
"Orszak Justyniana" - mozaika z San Vitale z VI wieku
"Chrystus Pantokrator" - ikona z klasztoru św. Katarzyny na górze Synaj, VI-VII wiek
1 5 1