Odpowiedzi

2010-02-22T20:53:24+01:00
Towarzystwo wokół króla- chcieli współpracy z Rosja, oraz utrzymania króla na tronie. Należał do niej m.in. Michał poniatowski
Stronnictwo patriotyczne- chcieli współpracy z Prusami. Należeli do niej: Małachowski oraz Kołątaj
Hetmańskie- konserwatywne, chcieli detronizacji krola i współpracy z Rosją.

2. Ponieważ wprowadzenie konstytucji zmniejszało wpływ na sprawy wewn. Polski naszych przyszłych zaborców. Była to pierwsza konstytucja w Europie i ograniczała wpływy monarchy, inni władcy najczęściej absolutni bali się, aby ich podwładni nie brali z polski przykłady, co w efekcie zmniejszałoby ich władze.
2 3 2