Zad.11
W trapezie równoramiennym krótsza podstawa jest o 3 cm dłuższa od ramienia tego trapezu raz 4 cm krótsza od drugiej podstawy.Ramię ma 7 cm. Oblicz Obwód tego trapezu .

zad 12 / b.
Oblicz rozwartości kątów w trapezie prostokątnym , w którym
kąt ostry jest osiem razy mniejszy od kąta rozwartego .

zad. 13 / b
Oblicz rozwartości kątów w trapezie równoramiennym w którym .
kąt rozwart jest cztery razy większy od kąta prostego .

1

Odpowiedzi

2010-02-22T22:26:38+01:00
Zadanie 11

Dolna podstawa
7cm+3cm=10cm
Gurna podstawa
10cm-4cm=6cm
Obwód
10cm+7cm+6cm+7cm=30cm
1 1 1