Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T20:10:56+01:00
Book Fri "Anne of Green Gables" is above all the most famous book in the world. Written by L.M. Montgomery in the twentieth century
Although it is very old read it, we have the impression that these issues also touched us. The main character, Anya is a spontaneous person, which lends the book advantages. It is the perfect read for both girls and boys. I think it raises many important issues. Reading a series of "Anne of Green Gables" Neither we participate in growing up, her issues, strapieniach, successes, loves, and everyday life. Descriptions, which are the book contains a lot of add charm to the story of an orphan Anya
who arrived by mistake on the Green Hill. It is noteworthy that neither delight any views, trees, lakes, and even houses, namely that what ordinary people do not pay attention.
I hope that the next generation, yet even
a few centuries later, will be happy to read this book.

A po polsku, żebyś wiedziała o czym to jest ;) :
Książka pt. „ Ania z Zielonego Wzgórza” to przede wszystkim najbardziej znana książka na całym świecie. Napisana została przez L.M. Montgomery w XX w.
Mimo iż jest bardzo stara czytając ją, mamy wrażenie, jakby dotykały te problemy również nas. Główna bohaterka, Ania jest żywiołową osobą, co dodaje książce plusów. Jest to idealna lektura, zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców. Myślę, że porusza ona wiele ważnych spraw. Czytając całą serię „ Ani z Zielonego Wzgórza” uczestniczymy w dorastaniu Ani, jej problemach, strapieniach, sukcesach, miłościach oraz codziennym życiu. Opisy, których których książka zawiera wiele dodają uroku opowiadaniu o sierocie Ani,
która przyjechała przez pomyłkę na Zielone Wzgórze. Warto zwrócić uwagę na zachwyt Ani wszelkimi widokami, drzewami, jeziorami, a nawet domami, czyli tym na co przeciętni ludzie nie zwracają uwagi .
Mam nadzieję, że następne pokolenia, jeszcze nawet
parę wieków później, będą z radością czytać tę książkę.

2010-02-22T20:21:22+01:00

The film tells the love story and a great shipwreck. In 1912, Titanic goes on a trip to the United States. On board are 17 year old Rose - a girl from a wealthy home, and Jack, having nothing but abilities, painting. On board their destinies intersect. So begins a great love story, which was to change the lives of Rose and Jack. Everything work smoothly. The situation changes when the ship's passengers realize that flow directly to the iceberg ... The film is very romantic and moving .It is my favorite movie.

Film opowiada o miłosnej historii oraz o wielkiej katastrofie morskiej. W 1912 roku Titanic udaje się w podróż do Stanów Zjednoczonych. Na pokładzie jest 17 letnia Rose - dziewczyna z bogatego domu oraz Jack , nie mający nic prócz talentu malarskiego. Na statku ich losy krzyżują się. Tak zaczyna się wielka historia miłosna, która miała odmienić życie Rose i Jacka. Wszystko układa się dobrze. Sytuacja zmienia się gdy pasażerowie statku orientują się, że płyną wprost na górę lodową...
Film jest bardzo romantyczny i wzruszający.Jest to mój ulubiony film .