Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-22T19:11:54+01:00
1. Likwidacja odrębności Królestwa Polskiego

– zlikwidowana zostaje autonomia Królestwa;
– Królestwo Polskie zmienia nazwę na Kraj Przywiślański;
– terytorium zostaje podzielone na 10 guberni na wzór rosyjski;
– całością zarządzają generałowie - gubernatorzy utrzymujący aż do wybuchu I wojny światowej stan wojenny.

2. Polityka rusyfikacji

– język rosyjski staje się językiem urzędowym;
– intensyfikuje się rusyfikacja szkolnictwa (największe nasilenie za rządów generała - gubernatora Josifa Hurki i kuratora oświaty Aleksandra Apuchtina);
– likwidacji ulega Szkoła Główna (w jej miejsce powstaje uniwersytet rosyjski).

3. Sytuacja Kościoła

– następuje konfiskata dóbr kościelnych;
– hierarchia kościelna zostaje podporządkowana Kolegium Rzymsko - Katolickiemu w Petersburgu;
– zostają zlikwidowane wszystkie zakony oprócz szarytek (zajmują się chorymi w szpitalach);

– likwidacji ulega Kościół greckokatolicki.

4. Sytuacja gospodarcza

– zniesienie granicy celnej oraz uwłaszczenie chłopów powodują, że tereny byłego Królestwa stają się jednym z najbardziej uprzemysłowionych regionów Rosji;
– rozwija się mechanizacja przemysłu;
– następuje gwałtowny rozwój przemysłu włókienniczego w okręgu łódzkim;
– następuje mechanizacja i rozwój Zagłębia Dąbrowskiego;
– następuje intensywna urbanizacja, szczególnie Łodzi (czterokrotny wzrost ludności) i Warszawy (wzrost dwukrotny);
– Królestwo pod koniec XIX w. jest już pokryte najgęstszą siecią linii kolejowych w państwie rosyjskim.
1 5 1