Na dziś mi to potrzebne prosze o szybke rozwiązanie !!
zad.1
Różnica czasu słonecznego miedzy miejscowościami AB wynosi 5h i 36 minut. Oblicz różnice długości geogaficznej między tymi mijscowościami?

Zad.2
Różnica długości gograficznej między miejscowościami AD wynosi 116 stopni. Oblicz różnicę czasu słonecznego między tymi miejscowościami?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T19:13:42+01:00
Zad 1
1 stopień = 4 min.
5h = 75 stopni
36min = 9 stopni
75+9 = 84 stopni
Odp: Długość geograficzna między miejscowościami wynosi 84 stopnie
zad 2
15 stopni = 1 h.
1 stopień = 4 min.
115 stopni = 8 h
8h + 4 min = 8h.4min.
Odp. Różnica czasu między miejscowościami wynosi 8h.4min.
1 5 1