Proszę o pomoc i szybką:(
wzór:
√2gl[1-cos(Ф)] /cały pod pierwiastkiem
opis:
g- przyspieszenie ziemskie przybliżamy do 9,81 m/s²
Ф- kąt wynosi: 3
l- długość: 48cm ale będzie trzeba zamienić na metry 0,48m
Powodzenia i dziękuje
Podstawcie pod wzór i obliczcie V, proszę o obliczenia w rozwiązaniu.

1

Odpowiedzi

2009-10-15T22:51:51+02:00
Proszę o pomoc i szybką:(
wzór:
√2gl[1-cos(Ф)] /cały pod pierwiastkiem
opis:
g- przyspieszenie ziemskie przybliżamy do 9,81 m/s²
Ф- kąt wynosi: 3
l- długość: 48cm ale będzie trzeba zamienić na metry 0,48m

Podstawcie pod wzór i obliczcie V, proszę o obliczenia w rozwiązaniu.

√2gl[1-cos(Ф)]=√2*9,81*0,48[1-cos(3)]=√9,4176[1-0,9986]=√9,4176[0,00137]=
√9,4176[0,00137]≈√0,01=0,1 m/s