Zad 4 Przetłumacz fragmenty zdań podane w nawiasach na język
angielski. Użyj czasowników z ramki

Czasowniki z ramki: Get wet, be, rain, know, care, apologise,
be, Take, worry, ring ,Catach


A:
Gosh, if I (wiedział) 1
________ what to do neźt, I (nie martwiłbym się) 2 ________ so much.


B : Yeah, right You always Panic. And what
about her? If she really (troszczy się) 3_________
about you, she (oddzwoni) 4_______ you back.


2 a: If you (nie bierzesz) 5 _________ an umbrella, it always (pada) 6_____
like crazy. So…


B and if I (zmoknę) 7 ______, I (złapię) 8 _____ a flu, I know.


3. Try to look at my way. If I (był) 9 ______ you, I (przeprosiłbym) 10_________ to him tonight . And then He
(nie byłby) 11____ mad AT you Any longer. As simple as that!

1

Odpowiedzi

2010-02-22T19:35:29+01:00
Zad 4
1. A:1. knew
2. wouldn't worry

B :3.cares
4. will ring

2. a:5.don't take
6. rains

B.7. get wet
8. will catch

3. 9. was
10. would apologise
11. wouldn't be
16 4 16