Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T19:26:06+01:00
1.

4x 12u = 48u

u-unit, atomowa jednostka masy

2.H2SO4 :

M.mol H2SO4 = 2x2+32+4x16= 98g/mol

98g - 1 mol
Xg 3 mol

X=294 g H2SO4

CH3COOH (kwas octowy):

M.mol CH3COOH.= 60g/mol

5x60= 300g

N2O (gaz rozweselający)

M.mol N2O = 44g/mol

6x44=264g


ad.2. 3 mole H2SO4 ważą 300g, 5 moli kwasu octowego 300g, 5 moli gazu rozweselającego 264g.


zad3.
M.mol CaCO3 = 100g/mol

1mol - 100g
X mol -1500g

X=15 moli

ad. 3w 1,5 kg węglanu wapnia, znajduje się 15 moli tej subst.
2 3 2