Odpowiedzi

2010-02-22T19:18:58+01:00
Iloraz dwóch liczb wynosi 3.Suma tych liczb jest o 6 większa od ich różnicy .Jakie to liczby?

x / y = 3
x + y = x - y + 6

Z drugiego:
2y =6
y =3

Z pierwszego:
x = 3y
x = 3*3=9

Spr.
9/3 = 3
9+3 = 9-3+6

Odp. 9 i 2
2010-02-22T19:19:02+01:00
X*y=3
x+y=x-y+6

2y=6
x*y=3

y=3
x*3=3
x=1