Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T19:34:22+01:00
Dodawanie i odejmowanie:
aby dodać dwie liczby wymierne o jednakowych znakach należy dodać ich wartość bezwzględne i nawiązać znak tych liczb.
aby dodać dwie liczby wymierne o różnych znakach należy sprawdzić która z nich ma liczbę większą wartość bezwzględną.

mnożenie i dzielenie:
mnożąc 2 liczby wymierne o jednakowych znakach otrzymujemy wynik dodatni. mnożąc 2 liczby wymierne o różnych znakach otrzymujemy wynik ujemny .
iloraz dwpoch liczb o jednakowych znakach jest liczbą dodatnia. iloraz dwoch liczb o roznych zdaniach jest liczbą ujemną.
4 3 4