Obl. ilość ciepła potrzebnego do zamiany m=10(do -2)kg lodu w temp T1=243,15K w parę o temp. T2=373,15K.Ciepło właściwe lodu Cl=2092,8 J/kgK, ciepło właściwe wody Cw=4185,6 J/kgK, ciepło topnienia ql=3,33 x10 (do potęgi 5) J/kg, ciepło parowania wody qw=2,26 x 10 (do potęgi 6) J/kg

1

Odpowiedzi

2009-10-16T20:46:27+02:00
Zmiana temp lodu (od -30C do 0C)
E=mct=0,01*2029,8*30=608,94J

zmiana stanu skupienia (lód-woda)
E=qm=3,33*10⁵*0,01=3,33*10³

zmiana temp (0C-100C)
E=mct=0,01*4185,6*100=4185,6J

zmiana stanu skupiena (woda-para)
E=qm=2,26*10⁶*0,01=2,26*10⁴J

W=608,94J+3,33*10³J+4185,6J+2,26*10⁴J=30724,54J