Odpowiedzi

2010-02-22T19:41:21+01:00
Suma ładunków musi dać zero. Liczba atomów pierwiastków po obu stronach musi być jednakowa. Trzeba znać wartościowości pierwiastków reszt kwasowych, np. SO₄²⁻, bo S ma wartość. +6, więc 6+4(-2) = 6 - 8 = -2

ZnCl₂ -> Zn²⁺ + 2Cl⁻
K₂CO₃ -> 2K⁺ + CO₃²⁻
CuSO₄ -> Cu²⁺ + SO₄²⁻
AgNO₃ -> Ag⁺ + NO₃⁻
Al₂S₃ -> 2Al³⁺ + 3S²⁻
Na₂SO₃ -> 2Na⁺ + SO₃²⁻
Mg(NO₂)₂ -> Mg²⁺ + 2NO₂⁻
Ca₃(PO₄)₂ -> 3Ca²⁺ + 2PO₄³⁻
KBr -> K⁺ + Br⁻
CaSO₄ -> Ca²⁺ + SO₄²⁻