Napisz w języku programowania Pascal kody źródłowe programów które realizują następujące zadania:

1.Wypisanie w kolejności rosnącej wszystkich dzielników wczytanej liczby a (instrukcja while).
2.Wypisanie wszystkich liczb parzystych mniejszych od wczytanej liczby (instrukcja while).
3.Znalezienie największego wspólnego dzielnika (NWD) liczb a i b (Instrukcja repeat).
4.Zamiana wczytanej liczby dziesiętnej na system ósemkowy i wypisanie jej cyfr(instrukcja repeat).


Z gory dzieki za pomoc ;]

Pozdrawiam

1

Odpowiedzi

2010-02-22T19:42:15+01:00
Ad.1

Program dzielniki;
uses CRT;
var
liczba, i: integer;
begin
Clrscr;
Writeln('Podaj liczbe:');
readln(liczba);
Writeln('Dzielniki tej liczby to:');
writeln;
i := 1;
while i <> liczba do begin
if liczba mod i = 0 then write(i,', ');
i := i+1;
end;
readln;
end.

Ad.2

Program parz;
uses CRT;
var
liczba, i: integer;
begin
Clrscr;
Writeln('Podaj liczbe:');
readln(liczba);
i := liczba-2;
while i <> 0 do begin
if i mod 2 = 0 then write(i,', ');
i := i-1;
end;
readln;
end.

Ad.3

program dzelnik;
uses CRT;
var
a,b,dzielnik,i : Integer;
begin
clrscr ;
Write('Podaj pierwsza liczbe: ');
Readln(a);
Write('Podaj drugą liczbe: ');
Readln(b);
repeat
if a < a then
begin
i := a; a := b;
b := i;
end;
a := a - b;
until a = b;
dzielnik := a;
Writeln('Najwiekszy wspolny dzielnik: ',a);
readln;
end.