Oblicz wysokość i objętość ostrosłupa prawidłowego:

a) czworokątnego o krawędzi podstawy 1 dm i krawędzi bocznej 2 dm,

b) trójkątnego o krawędzi podstawy 8 cm i krawędzi bocznej 12 cm,

c) sześciokątnego o krawędzi podstawy 4 cm i krawędzi bocznej 10 cm.
prosze o pomoc bardzo pilne...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T20:04:14+01:00
A) H²+(√2/2)²=2²
H²=4-½
H²=3,5
H=√3,5
V=⅓Pp×H
Pp=1
V=1/3√3,5
*znak / oznacza ułamek
b)H²+(8/3√3)²=12²
H²=144-64/3
H²=144-21⅓
H=√122⅔
V=⅓Pp×H
Pp=8²√3/4
Pp=4√3
V=4√366⅔
c)H²+2²=10²
H²=100-4
H²=96
H=√96
H=8√6
Pp=24√3
V=⅓Pp×H
V=64√18
V=192√2