Odpowiedzi

2010-02-22T20:49:38+01:00
Skan 1

10. USA
11. Belgia
12.
Islandia
Austria
Szwajcaria

13.
Austria ;
możliwość chodzenia po górach, jeżdżenia na nartach
przepiękne krajobrazy
wiele gatunków rzadkich zwierząt np. złote orły, kozice

14.
1. kwaśne deszcze
przyczyny: emisja do atmosfery tlenków siarki i azotu, łączących się tworząc kwas siarkowy, siarkawy, azotowy; związki te pochodzą głównie ze spalania paliw kopalnych
skutki: uszkodzenia drzew, zakwaszenia gleb i obniżenie ich urodzajności, niszczenie elewacji budynków, zakwaszenia wód - obumieranie fauny i flory.

2. dziura ozonowa:
opis: zjawisko obrywania ozonu w warstwie ozonowej stratosfery
przyczyny: emisja freon będącego źródłem zmniejszenia się grubości warstwy ozonu używanego w lodówkach, aerozolach, zakładach przemysłowych

3. efekt cieplarniany:
opis: ocieplanie się klimatu
skutki: topnienie lodowców i lądolodów, przez co podniesie się poziom wód i zaleje obszary lądowe; zwiększenie obszarów objętych procesami pustynnienia; zmiany cyrkulacji atmosfery na kuli ziemskiej; przesuwanie się stref komatycznych w stronę równika - zmiany w szacie roślinnej i procesach glebotwórczych

15
1 UE
2 NAFTA
3 ONZ
4 NATO

skan 2
1. 5 faza (d)
2. katolicyzmu (c)
3. urbanizacja (d)
4. 61.1% (b)
5. używki (c)
6. ropa naftowa (c)
7. OPEC (b)
8. Egipt (c)
9.
stare 1
młode 2
1 5 1