Zad. 1
Elektrownia wiatrowa o mocy 1000kW wytwarza energię elektryczną, której trzy czwarte zużywa w ciągu doby 3000 gospodarstw. Oblicz, ile energii zużywa średnio jedno gospodarstwo domowe w ciągu doby.

Zad. 2
Zbyszek postanowił zbudować samodzielnie oświetlenie choinkowe zasilane napięciem 22V. W tym celu kupił w sklepie elektrycznym żaróweczki dostosowane do napięcia 11 woltów każda. Oblicz ile żaróweczek powinien połączyć szeregowo, aby żaróweczki działały w takich warunkach, do jakich są przystosowane.
Zad. 9
Jaką pracę wykonały siły elektryczne, przemieszczając ładunek 3 C między końcami przewodnika, jeżeli napięcie między tymi końcami wynosi 12 V?

Zad. 10
Jakie jest natężenie prądu płynącego w przewodniku, jeżeli w ciągu 5 minut przepływa przez niego ładunek 900 C?

Zad. 11
Przez odbiornik o oporze 0,7 Ω płynie prąd o natężeniu 4 A, natomiast przez odbiornik o oporze 3 Ω płynie prąd o natężeniu 0,8 A. Do którego odbiornika przyłożono większe napięcie? Podaj wartość napięcia przyłożonego do każdego z odbiorników prądu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T20:19:15+01:00
1. P=1000kW
3/4 z 1000kW=750kW tyle zużywa 3000gospodarstw
czyli jedno gospodarstwo zużywa 750kW/3000=0,25kW
P=W/t czyli W=P*t=0,25kW*24h=6kWh

2. U =220 V,
U₁ =11 V,
n = ?, n – oznacza liczbę żaróweczek,
n=U/U₁=220/11=20
odp. 20 żaróweczek

9. U=W/q stąd W=U*q
U=12V
q=3C
W=12V*3C=36J

10. I=q/t
q=900C
t=5min=300s
I=900C/300s=3A

11.
korzystamy z prawa Ohma
R=U/I czyli U=I*R

dla pierwszego opornika U=4A*0,7om=2,8V
dla drugiego opornika U=0,8A*3om=2,4V
do pierwszego opornika przylożona wieksze napiecie :)
1 5 1