1 Przeczytaj rymowankę i dokończ dzielenie jej na sylaby

"Ro|dzi|na z kroplą mi|ło|ści
Każdemu doda pewności."

W rymowance jest sylab .......................................

Napisz nazwy solmizacyjne gamy C ..........................
Gama składa się z ..... nazw solmizacyjnych.

Ile sylab i nazw solmizacyjnych jest razem ?

..............................................................................
Odpowiedź: Razem są....sylaby i dźwięki

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T00:36:34+01:00

"Ro|dzi|na | z | kro|plą | mi|ło|ści|
Każ|de|mu | do|da|
pew|no|ści."

W rymowance jest sylab 17.
Napisz nazwy solmizacyjne gamy C : do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Gama składa się z 8 nazw solmizacyjnych.
Ile sylab i nazw solmizacyjnych jest razem?
Odp. Razem są 19 sylaby i dźwięki. (dodając sylaby i dodatkowo dwie nazwy solmizacyjne)
1 5 1