A).Wypisz wszystkie wielokrotności liczby 15 mniejsze od 130.


B).Wypisz wszystkie trzycyfrowe wielokrotności liczby 120.


zad.2..Wypisz wszystkie dzielniki podanych liczb.
45
32
18
77
30
13.
zad3.Uzupełnij

NWW(3,9)=
NWD(6,8)=
NWW(6,8)=
NWD(24,16)=
NWW(12,10)=
NWD(50,25)=
Zad5.Korzystając z cech podzielności liczb,wybierz z worka i zapisz liczby.
A).przez5:
B).przez10:
C).przez3:
D).przez9:

liczby we worku to :3482,41717,6240,768,8014,645,50832,18180.

Zad7.Wpisz do złożonych liczby złożone a do pierwszych liczby pierwsze .

złożone:

Pierwsze:

liczby które masz wpisać do złożonych albo do pierwszych: 88,93,13,15,19,49,1,53,23,11,77,29,7,17,27,37,41,85,99,5,59,0.

zada8.Wypisz wszystkie liczby pierwsze mniejsze od 30:

zad9.znajdź rozkład na czynniki pierwsze podanych liczb.

55=
36=
80=
42=
zad10.rozłóż liczby 130,330,i550 na czynniki pierwsze:

130|
|
|
|
|

330|
|
|
|
|


550|
|
|
|
|1

Odpowiedzi

2009-10-16T10:33:35+02:00
A).Wypisz wszystkie wielokrotności liczby 15 mniejsze od 130.

15,30,45,60,75,90,105,120
B).Wypisz wszystkie trzycyfrowe wielokrotności liczby 120.
120,240,360,480,600,720,840,960

zad.2..Wypisz wszystkie dzielniki podanych liczb.
45=1,3,5,9,15,45
32=1,2,4,8,16,32
18=1,2,3,6,9,18
77=1,7,11,77
30=1,2,3,5,6,10,15,30
13=1,13
zad3.Uzupełnij

NWW(3,9)=9
NWD(6,8)=2
NWW(6,8)=24
NWD(24,16)=8
NWW(12,10)=60
NWD(50,25)=25
Zad5.Korzystając z cech podzielności liczb,wybierz z worka i zapisz liczby.
A).przez5:6240,645,18180
B).przez10:6240,18180
C).przez3:6240,768,645,50832,18180
D).przez9:50832,18180

liczby we worku to :3482,41717,6240,768,8014,645,50832,18180.

Zad7.Wpisz do złożonych liczby złożone a do pierwszych liczby pierwsze .

złożone:88,93,15,49,77,27,85,99,

Pierwsze:13,19,1,53,23,11,29,7,17,37,41,5,59,0

liczby które masz wpisać do złożonych albo do pierwszych: 88,93,13,15,19,49,1,53,23,11,77,29,7,17,27,37,41,85,99,5,59,0.

zada8.Wypisz wszystkie liczby pierwsze mniejsze od 30:
1,2,3,5,7,11,13,17,19,23,29
zad9.znajdź rozkład na czynniki pierwsze podanych liczb.

55=5*11
36=2*2*3*3
80=2*2*2*2*5
42=2*3*7
zad10.rozłóż liczby 130,330,i550 na czynniki pierwsze:

130|2
65|5
13|13
1|

330|2
165|3
55|5
11|11
1|


550|2
275|5
55|5
11|11
1|40 4 40