Rozmawiasz ze znajomymi z zagranicy na temat systemu politycznego w jego kraju.Dowiedz się:
-kto jest głową państwa w jego kraju
-jak często odbywają się wybory prezydenckie
-do jakich organizacji międzynarodowych należy ten kraj

1

Odpowiedzi

2010-02-22T22:07:15+01:00

Who is the head of your country?
- How often are the choices of president?
- Is your country in some international organization ?