6(x-4)-2
2(x+1)-3(x-1)
-3(y-2)+4(y+2)
5(x-y-1)-4(x+2)
2(3a+b)-2(a-b)
1/2(4x-4)-2x
x(x-1)-3(x[do potęgi 2] -x)
5a(a-3)-3a(a-5)
3x(x+1/3y)-2y(1/2x-1/2)

1/2 to jedna druga
Proszę o pomoc tylko proszę aby było całe działanie zapisane bo same odpowiedzi mi nic nie dają proszę o pomoc

1

Odpowiedzi

2010-02-22T22:13:39+01:00
6(x-4)-2 = 6x-24-2 = 6x-26
2(x+1)-3(x-1) = 2x+1-3x+3 = -x+4
-3(y-2)+4(y+2) = -3y+6+4y+8 = y+14
5(x-y-1)-4(x+2) = 5x-5y-5-4x-8 = x-5y-13
2(3a+b)-2(a-b) = 6a+2b-2a+2b = 4a+4b
1/2(4x-4)-2x = 2x-2-2x = -2
x(x-1)-3(x² -x) = x²-x-3x²+3x = -2x²+2x
5a(a-3)-3a(a-5) = 5a²-15a-3a²+15a = 2a²
3x(x+1/3y)-2y(1/2x-1/2) = 3x²+xy-xy+y = 3x²+y