Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-16T09:44:04+02:00
Mieszanina:
1. Ilości składników są dowolne
2.Składniki mieszanin mają takie same właściwości jak na początku

3.Mieszaninę otrzymuje się przy pomocy
prostych metod
4.Mieszaninę łatwo jest oddzielić na składniki przy użyciu prostych metod, np. sitka


Związek chemiczny:
1.Ilości składników są ściśle określone
2.Składniki związku chemicznego zmieniają
swoje właściwości w stosunku do właściwości początkowych
3.Związek chemiczny powstaje w rekcji chemicznej zachodzącej często w trudnych warunkach
4.Związek chemiczny trudno rozdziela się na składniki, jest to możliwe przy użyciu skomplikowanych metod, np. wodę
można rozdzielić na pierwiastki metodą elektrolizy zachodzącej przy udziale prądu elektrycznego