1.
dany jest trójkąt ABC,w którym |AC|=BC|,|<ACB|=80°,zaś AD jest wysokością trójkąta.Wówczas miara kąta DAB wynosi;
a)10°
b)40°
c)50°
d)60°

2.
.BOKI trójkąta abc maja długość √18,√ 50,√72
trójkąt do niego podobnym jest trójkąt o bokach ?
a)3,5,6
b)9,25,36
c)18,50,72
d)√20,√52,√74


1

Odpowiedzi

2009-10-16T09:44:46+02:00