Każda błędna odpowiedz będzie usuwana i zgłaszana! Zastanów sięzanim wyślesz rrozwiązanie ;) Wszystkie zadania! Daję naj! Niektóre przykłądy już mam, bo nie jeste m tępa z chemii więczauważęzłe rozwiązania!
1.Napisz równanie reakcji kwasu octowego z tlenkiem wapnia. Podaj nazwęproduktu reakcji chemicznej.
2.Napisz równanie dysocjacji jonowej octanu magnezu.
3.Napisz równanie reakcji metalu z kwasem karboksylowym wiedząc, że jednym z produktów reakcji chemicznej jest octan żelaza (II).
4.Napisz równania reakcji otrzymania mrówczanu magnezu trzema sposobami.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-22T20:26:02+01:00
Zad. 1

2CH3COOH+CaO->Ca(CH3COO)2+H2O
Powstanie tu: octan wpania.

zad. 2

(CH3COO)2Mg---->2CH3COO- + Mg2+

zad. 3

octan żelaza (II) Fe(CH3COO)2

Reakcja metalu z kwasem karboksylowym to:
Fe + 2CH3COOH = Fe(CH3COO)2 + H2

zad. 4

2HCOOH + Mg -> (HCOO)2Mg + H2
2HCOOH + Mg(OH)2 ->(HCOO)2Mg + 2H2O
2HCOOH + MgO -> (HCOO)2Mg + H20

Pozdrawiam 0free0 .
5 3 5