Uzupełnij cząsteczkowe rownania reakcji otrzymywania soli podaną metodą.Napisz te równania reakcji w postaci jonowej i skróconej jonowej.

sół I + zasada I ---> sól II + zasada II

a) Na₂CO₃ + Ba(OH)₂----->.........+..........
b)..........+...........----->CaSO₃ + NaOH
c)..........+...........----->Sr₃(PO₄)₂ + KOH

(za CaSO₃ i Sr₃(PO₄)₂ ma być szczałka wdół)

Proszę o zrobienie tego zadania bardzo mi potrzebne :)

1

Odpowiedzi

2013-02-11T12:47:40+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) Na₂CO₃ + Ba(OH)₂ ---> BaCO₃ + 2NaOH
2Na⁺ + CO₃²⁻ + Ba²+ + 2OH⁻ ---> BaCO₃ + 2Na⁺ + 2OH⁻
CO₃²⁻ + Ba²⁺ ---> BaCO₃


b) Na₂SO₃ + Ca(OH)₂ ---> CaSO₃ + 2NaOH
2Na⁺ + SO₃²⁻ + Ca²⁺ + 2OH⁻ ---> CaSO₃ + 2Na⁺ + 2OH⁻
SO₃²⁻ + Ca²+ ---> CaSO₃


c) 2K₃PO₄ + 3Sr(OH)₂ ---> Sr₃(PO₄)₂ + 6KOH
6K⁺ + 2PO₄³⁻ + 3Sr²+ + 6OH⁻ ---> Sr₃(PO₄)₂ + 6K⁺ +6OH⁻
2PO₄³⁻ + 3Sr²+ ---> Sr₃(PO₄)₂

3 4 3