Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-22T19:59:28+01:00
Chłonność terenu - oznacza obciążenie rejonu taką liczbą użytkowników, która nie powoduje niekorzystnych przeobrażeń środowiska przyrodniczego i nienarusza naturalnej odporności ekologicznej systemu


siedlisko to w ekologii zespół czynników abiotycznych środowiska tworzący warunki życia danego organizmu.
Dla roślinnych organizmów lądowych pojęcie siedliska (ekotopu) obejmuje przede wszystkim chemizm i uwilgotnienie gleby (edafotop) oraz klimat lokalny (klimatop). W ujęciu szerszym typ biocenozy i charakterystyczne warunki środowiska, w których żyje organizm (biotop).

W danym siedlisku można wyróżnić tzw. mikrosiedliska różnych gatunków, np. w poszczególnych częściach zbiornika wodnego żyją różne gatunki ryb. Przykłady siedlisk: potok górski (siedlisko pstrąga), skały (siedlisko roślinności górskiej), ocean (siedlisko rekinów).

mam nadzieję że wystarczy:)