Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • cafu
  • Rozwiązujący
2010-02-22T20:08:10+01:00
Zad.1
Występowanie wewnątrz gatunku fenotypów charakteryzujących się zmiennością nieciągłą spotyka się powszechnie w królestwie zwierząt. Są to albo widoczne odstępstwa od form typowych jak albinosy. lub tez formy normalne występujące w populacji gatunku np. ludzie o włosach rudych w białej populacji człowieka. Termin polimorfizm odnosi się zawsze tylko do zmienności wewnątrz populacji.

Zad.2
Porosty - niepozorne organizmy plechowe, złożone z współżyjących ze sobą grzybów i glonów symbiontów, odegrały zasadniczą rolę w historii bioindykacji. To właśnie one zwróciły po raz pierwszy uwagę badaczy na to, że rośliny mogą sygnalizować niebezpieczeństwa płynące ze strony przemysłu.

Jodła pospolita jest gatunkiem szczególnie czułym na zanieczyszczenia. Liczne i wyraźne zmiany: utrata igieł i przerzedzenie korony, zmiana barwy kory, zwiększona łamliwość - pozwalają na oszacowanie stopnia zanieczyszczenia środowiska, a tym samym możliwość dalszego istnienia lasu.

BIOINDYKATORY

organizmy wskaźnikowe - organizmy o wąskim zakresie tolerancji w stosunku do określonych czynników środowiska. Znajomość granic tolerancji poszczególnych gatunków pozwala określić stan środowiska, np. porosty są wrażliwe na związki siarki, więc w zanieczyszczonym nimi środowisku nie rosną; na glebach słonych (NaCl) rośnie soliród zielny; na glebach azotowych rośnie pokrzywa zwyczajna; na glebach ubogich w azot rosną rośliny owadożerne, np. rosiczka.
1 5 1