Opisz obraz Józefa Chełmońskiego"Bociany".W pisie zastosuj:
-zacznij od podania nazwiska malarza i pełnego tytułu obrazu
-podaj temat obraz,odpowiedz sobie na pytanie:co Cię w tym obrazie zainteresowało?
-możesz zamiescic kilka zdań na temat samego artysty,w jakim okresie tworzył i w jakich okolicznościach powstało opisywane dzieło
-możesz opisać technikę wykonania
-podziel płaszczyznę obrazu na plany,używaj wyrazów określających położenie elementów względem siebie np:na pierwszym planie,na drugim planie,w centrum obrazu,w głębi,w rogu,z prawej strony,w tle,na wprost,nieco blizej
-Jeśli odnajdziesz na obrazie postacie,napisz jak wyglądają(postawa,wyraz twarzy,gesty),czym się zajmują,jaką rolę odgrywają
-scharakteryzuj kolorystykę obrazu,zastosuj wyrazy opisujące kolory np:Biały,granatowy,jaskrawy,błyszczący itd.
-określ nastrój panujący na obrazie
-opisz swoje refleksje na tematobrazu:Czy obraz Ci się podoba?Co według Ciebie jest w nim wartościowe?
-Zadbaj o poprawność i estetykę zapisu. ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T14:00:20+01:00
Miałam to to ci pomogę

Namalowane w 1875 roku "Bociany" podejmują temat wiejski. Można by pomyśleć, że przez tę tematykę zbliżył się do programu pozytywistów. Jednak nie do końca, gdyż tkwi w niż wyraźna sympatia do wiejskiej scenerii, ale ujęcie jest inne, malownicze i sentymentalne. Chłop nie jest krzywdzony ani zbuntowany, lecz spokojny, zdaje się być zadowolony, ze swojego losu. Te sentymentalne spojrzenia na bociany odlatujące do ciepłych krajów są zobrazowaniem jesieni w życiu wiejskich chłopów


lub


Józef Chełmoński " Bociany"- analiza, interpretacja obrazu.Malarze przedstawiali obraz chłopa w nieco inny sposób, niż
pisarze, jako pastucha, oracza, czy starca. Każdego w zgodzie ze swoim statusem
niewinnego i poczciwego prostaka, żyjącego w symbiozie z natura i prymitywną,
pokrytą słomą chatą.
Znakomity
malarz, autor wielu znanych dzieł- Józef Chełmoński z atmosfery rodzinnego domu
wyniósł miłość do ziemi, kult tradycji, patriotyzm, poczucie sprawiedliwości
społecznej połączone z szacunkiem dla chłopa i pewną niechęć do arystokracji.
Artysta potrafi dostrzec piękno w zwykłych, najbardziej banalnych nawet
motywach z życia wsi, z codziennego życia chłopów.
Do
najbardziej znanych dzieł Chełmońskiego należy obraz „ Bociany”. Obraz ten
namalowany został we dworku w Kulkówce, gdzie malarz mieszkał po powrocie do
kraju. Nazwany jest on „ uświęconym symbolem polskości”. O mitotwórczej randze
tej poetyckiej, choć być może nazbyt sentymentalnej wizji życia chłopów-
mieszkańców polskiej wsi decyduje epickie ujęcie motywu, a także nasycenie go
treściami emocjonalnymi. Z obrazu emanuje ciepło uczucia z jakim Chełmoński
zawsze spoglądał na życie chłopa i jego ciężką, lecz zbożną pracę, która nie
dawała im niestety dostatecznej stabilizacji.
Obraz przedstawia dwie
postacie- mężczyzny i chłopca- patrzące w niebo na lecące bociany. Jest to
zapewne chwila odpoczynku po ciężkiej pracy. W zachowaniu obydwu postaci
odnajdujemy kwintesencje szczerej, naiwnej, nie skażonej piętnem cywilizacji
natury wiejskiego ludu. Z psychiką tych ludzi świetnie harmonizuje charakter
pejzażu- przestrzeni płaskiej, pozbawionej jakichkolwiek cech malowniczości-
pola lub łąki. To Józef Chełmoński jako pierwszy zaczął malować chłopa
rzeczywistego, takiego jakim naprawdę był. Chłopa, który żył w trudzie,
biedzie, pod grozą wszelkich klęsk, który cierpiał lub cieszył się naprawdę,
sam dla siebie, a nie dla rozczulenia widzów, który pojawia się w tych obrazach
sporadycznie i raczej jako znak literacki. Postacie przedstawione na obrazie to
prości chłopi, niewinni i poczciwi prostacy, szczęśliwie żyjący w symbiozie z
naturą. Gdy patrzy się na obraz Chełmońskiego przypomina się konkluzja baśni o
filozofie, który nie mógł znaleźć człowieka szczęśliwego, aż wreszcie natrafił
na kogoś, komu jedna postrzępiona koszula wystarczyła, by cieszyć się ze
świata. Bohater kontemplacyjnych obrazów przygląda się naturze, wtapia w nią,
rozkoszuje.
masz zapytaj com.pl??
9 3 9