Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T19:56:11+01:00
*-razy

a)196×295-196×296=
Wyłączamy 196 przed nawias
196(295-296)=196*(-1)=-196
b)2,8×8,2+1,8×2,8=
Wyłączamy 2,8
2,8(8,2+1,8)=2,8*10=28
c)149,9+149,9×8-1499=
wyłączamy 149,9
149,9(1+8-10)=149,9*(-1)=-149,9
d)14jedna/dwudziesta pierwsza×osiem/siedemnastych+14 jedna/ dwudziesta pierwsza×dziewięć/siedemnastych =

Wyłączamy
14jedna/dwudziesta pierwsza
14jedna/dwudziesta pierwsza (8/siedemnastych+9/siedemnastych)=14jedna/dwudziesta pierwsza*1=14jedna/dwudziesta pierwsza


60 4 60