Napisz równanie dysocjacji elektrolitycznej soli

1.Azotan V srebra
2.Bromek niklu
3.Siarczek amonu
4.Siarczan VI miedzi II
5.Jodek sodu
6.SIarczan V sodu
7.CHlorek cynku
8.Azotan V niklu II
9.Węglan potasu
10.Bromek wapnia
11.Fosforan V żelaza II

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T20:12:38+01:00
1.Azotan (V) srebra (I)
AgNO₃ = Ag⁺ + NO₃⁻
Azotan (V) srebra (II)
Ag(NO₃)₂ = Ag²⁺ + 2NO₃⁻
2.Bromek niklu (II)
NiBr₂ = Ni²⁺ + 2Br⁻
Bromek niklu (II)
NiBr₃ = Ni³⁺ + 3Br⁻
3.Siarczek amonu
(NH₄)₂S = 2NH₄⁺ + S²⁻
4.Siarczan (VI) miedzi (II)
CuSO₄ = Cu²⁺ + SO₄²⁻
5.Jodek sodu
NaI = Na⁺ + I⁻
6.Siarczan (IV) sodu
Na₂SO₃ = 2Na⁺ +SO₃²⁻
Siarczan (VI) sodu
Na₂SO₄ = 2Na⁺ +SO₄²⁻
7.Chlorek cynku
ZnCl₂ = Zn²⁺ + 2Cl⁻
8.Azotan (V) niklu (II)
Ni(NO₃)₂ = Ni²⁺ + 2NO₃⁻
9.Węglan potasu
K₂CO₃ = 2K⁺+CO₃²⁻
10.Bromek wapnia
CaBr₂ = Ca²⁺ + 2Br⁻
11.Fosforan (V) żelaza (II)
Fe₃(PO₄)₂ = 3Fe²⁺ + 2PO₄³⁻
1 5 1
2010-02-22T20:40:21+01:00
1.Azotan (V) srebra

AgNO3 =H2O=> Ag+ + NO3 -


2.Bromek niklu

NiBr₃ =H2O=> Ni³⁺ + 3Br⁻


3.Siarczek amonu

(NH₄)₂S =H2O=> 2NH₄⁺ + S²⁻


4.Siarczan (VI) miedzi (II)

CuSO₄ =H2O=> Cu²⁺ + SO₄²⁻


5.Jodek sodu

NaI =H2O=> Na⁺ + I⁻


6. Ponieważ nie wiem o który siarczan chodzi (V) nie istnieje, napiszę z (IV) i (VI) a Ty tylko sobie wybierzesz ;)

Siarczan (IV) sodu

Na₂SO₃ =H2O=> 2Na⁺ +SO₃²⁻


Siarczan (VI) sodu

Na₂SO₄ =H2O=> 2Na⁺ +SO₄²⁻


7.Chlorek cynku

ZnCl₂ =H2O=> Zn²⁺ + 2Cl⁻


8.Azotan (V) niklu (II)

Ni(NO₃)₂ =H2O=> Ni²⁺ + 2NO₃⁻


9.Węglan potasu

K₂CO₃ =H2O=> 2K⁺+CO₃²⁻


10.Bromek wapnia

CaBr₂ =H2O=> Ca²⁺ + 2Br⁻11.Fosforan (V) żelaza (II)

Fe₃(PO₄)₂ =H2O=> 3Fe²⁺ + 2PO₄³⁻
1 5 1