Zadanie1
oblicz wartość liczbową wyrażenia
a)a²+b dla a=8 b=-8
b) a-b² dla a=6 b-2⅔
c) a²+b² dla a=0.5 b=0,2
d) a:b dla a=3 całe i1/9 b=4⅔

zdanie 2
Oblicz wartość liczbową jednomianu
a) a²b dla a=0,4 b=6
b)6x³yz dla x=½,y=-¾,z=-⅔
c) pr²s dla p=-2⅓,r=1½,s=-3,2
d) 5x²y dla x=-0,5,y=-3

zadnie 3
Oblicz wartość liczbowa wyrażenia

a) (-0,6a²b)² dla a=-0,5 b=3⅓
b) (-1/x=x³)² *8/25 dla x=-½
c) √ -4x³+12y-5z dla x=-1,y=⅙,z=-6

2

Odpowiedzi

2010-02-22T19:56:39+01:00
Zadanie1
oblicz wartość liczbową wyrażenia
a)a²+b=64-8=56 dla a=8 b=-8
b) a-b²=6+2⅔=8⅔ dla a=6 b-2⅔
c) a²+b²=0,25+0,04=0,29 dla a=0.5 b=0,2
  • Użytkownik Zadane
2010-02-22T19:59:15+01:00
Zadanie1
oblicz wartość liczbową wyrażenia
a)a²+b dla a=8 b=-8
8²+(-8)=64-8=56

b) a-b² dla a=6 b-2⅔=6-(-2 i 2/3)²=6+9 i 4/9 = 15 i 4/9

c) a²+b² dla a=0.5 b=0,2
0,5²+0,2²=0,25+0,04=0,29

d) a:b dla a=3 całe i1/9 b=4⅔
3 i 1/9 : 4 i 2/3= 2/3