Odpowiedzi

2010-02-22T20:00:40+01:00
Http://pl.wikipedia.org/wiki/Astenosfera

Astenosfera - warstwa płaszcza ziemskiego położona na głębokości od 100 do 400 km pod powierzchnią Ziemi.

Materiał skalny w warstwie astenosfery jest częściowo stopiony, ma lepkość większą niż lepkość litosfery oraz jest plastyczny. Według najnowszych badań geofizycznych kontynenty są zakorzenione do głębokości około 400 km, co wyklucza istnienie ciągłej warstwy astenosfery. Według teorii tektoniki płyt ruchy konwekcyjne astenosfery powodują przemieszczanie płyt tektonicznych i wędrówkę kontynentów. Astenosferę od jądra Ziemi odgradza mezosfera.
30 2 30
2010-02-22T20:01:30+01:00
Astenosfera - warstwa płaszcza ziemskiego położona na głębokości od 100 do 400 km pod powierzchnią Ziemi.

Chyba coś takiego ;P
37 4 37
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-22T20:03:57+01:00
Astenosfera jest to warstwa, która znajduje się w górnej części płaszcza Ziemi. Cechuje się dużą plastycznością. Charakteryzuje się zmniejszoną prędkością rozchodzenia się fal sejsmicznych. Dzięki plastycznym właściwościom astenosfery możliwy jest ruch płyt litosfery oraz ruchy izostatyczne.
137 4 137