1.Napisz wzory sumaryczne tlenków następujących pierwiastków:
sodu(I) , magnezu(II), węgla(IV), azotu(V), boru(III), jodu(VII)

2.Oblicz masy czasteczkowe nastepujących związków:
Cu2SO4
NaNO4
Al(OH)3
H2SO4

3.Napisz reakcje zobojętniania i dobierz współczynniki w tych reakcjach:

- wodorotlenek litu + kwas węglowy
-wodorotlenek magnezu + kwas ortofosforowy (V)
-wodorotlenek glinu =kwas siarkowy (IV)
- wodorotlenek wapnia + kwas fosforowy (V)


4.Zgromadzono 48,16 10do potegi 23 atomów potasu. Oblicz ilu molom atomów potasu odpowiada taka liczba atomów?


pomozcie!

1

Odpowiedzi

2010-02-22T20:34:47+01:00
1.

* Na2O
* MgO
* CO2
* N2O5
* B2O3
* I2O7

2.
Cu2SO4- 223g
NaNO4- 101 g
Al(OH)3- 78g
H2SO4- 98g


3.

a) 2LiOH + H2CO3 ---> Li2CO3 + 2H20
b) 3Mg(OH)2 + 2H3PO4 ---> Mg3(PO4)2 + 6H2O
c) 2Al(OH)3 + 3H2SO3 ---> Al2(SO3)3 + 6H2O
d) 3Ca(OH)2 + 2H3PO4 ---> Ca3(PO4)2 + 6H2O


4.

xmoli K------ 48,16 * 10 do 23
1mol K ----- 6,023 * 10 do 23

x= 7,99 ~ 8 moli potasu