Zadanie z Pascala: napisać w języku programowania Pascal
1.Znalezienie największego wspólnego dzielnika (NWD )liczb a i b (instrukcja while)
2.Wypisanie wszystkich liczb nieparzystych mniejszych od wczytanej liczby (instrukcja while)
3.Wypisanie w kolejności malejącej wszystkich dzielników wczytanej liczb a (instrukcja repat)
4.Zamiana wczytanej liczy dzisiętnej na system dwójkowy i wypisanie jej bitów (instrukcja repeat)

Pozdrawiam serdecznie!!!

1

Odpowiedzi

2010-02-23T15:49:42+01:00
Ad.1

program dzelnik;
uses CRT;
var
a,b,dzielnik,i : Integer;
begin
clrscr ;
Write('Podaj pierwsza liczbe: ');
Readln(a);
Write('Podaj drugą liczbe: ');
Readln(b);
while a<>b do begin
if a < a then
begin
i := a; a := b;
b := i;
end;
a := a - b;
end;
dzielnik := a;
Writeln('Najwiekszy wspolny dzielnik: ',a);
readln;
end.


Ad.2

Program nparz;
uses CRT;
var
liczba, i: integer;
begin
Clrscr;
Writeln('Podaj liczbe:');
readln(liczba);
i := liczba-2;
while i <> 0 do begin
if i mod 2 = 1 then write(i,', ');
i := i-1;
end;
readln;
end.


Ad.3

Program dzielniki;
uses CRT;
var
liczba, i: integer;
begin
Clrscr;
Writeln('Podaj liczbe:');
readln(liczba);
Writeln('Dzielniki tej liczby to:');
writeln;
i := liczba-1;
repeat
if liczba mod i = 0 then write(i,', ');
i := i-1;
until i = 1;
readln;
end.
1 5 1