Odpowiedzi

2009-10-16T12:16:09+02:00
Pedagogika to nauka o wychowaniu, która zajmuje się formułowaniem teorii, celów, treści, metod, środków i form procesu wychowania, a także stanowi zasób wiedzy praktycznej na ten temat. Zadaniem pedagogiki jako nauki jest wyposażenie tych, którzy organizują przebieg nauczania i wychowania w wiedzę o skuteczności różnego rodzaju zabiegów dydaktyczno-wychowawczych. Współcześni pedagodzy często zadają sobie pytanie jaki sens i jakie znaczenie ma wychowanie instytucjonalne w aspektach człowieka złego z natury
i człowieka dobrego z natury? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie należy w pierwszej kolejności zastanowić się czym jest wychowanie instytucjonalne i co oznacza, że człowiek jest dobry lub zły z natury.