1.
a)w ostrosłupie pięciokątnym krawędź podstawy ma długość 2 dm, a krawędź boczna ma 10 dm. Oblicz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa.

b)Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego ośmiokątnego wynosi 56√2 ². Pole powierzchni bocznej jest dwa razy większe od pola podstawy.Oblicz pole ściany bocznej tego ostrosłupa.

2.Ostrosłup prawidłowy czworokątny o wysokości 5√3 cm ma objętość 50√3 cm³. Oblicz długość krawędzi podstawy tego ostrosłupa.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T20:35:12+01:00
1.
a) a=2dm=20cm
b=10dm=100cm
10000cm^=100cm^ + h^
h^= 10000-100
h^=9900 /pierwiastek
h=pierwiastek z 9900
P=1/2 a*h
P=1/2 * 20 * pierwiastek z 9900
P= 49,7 dm
2.
H=5pierwiastek3 -wysokość ostrosłupa
V=50pierwiastek z 3 cm sześciennych
a= krawędź podstawy kwadratu
V=50 pierwiastek z 3
V=1/3 * Pp * V
Pp * V=50 pierwiastek z 3
1/3 * Pp * 5 pierwiastek z 3= 50 pierwiastek z 3
1/3 * Pp= 50 pierwiastek z 3 : 5pierwiastek z 3
1/3 * Pp= 10 / *3
Pp=30 cm^

^-do kwadratu
Pp=30
Pp= a^
a^=30 cm
a= pierwiastek * 30 cm
a= pierwiastek z 30
:)
3 2 3