Zadanie 7. Rozwiąż układ równań metodą podstawiania i metodą graficzną
a) w kalmrze y-x=3
2x-y=5
b) w klamrze 3x+3y=3
x-1=y
zadanie 8.
Rozwiąż ukąłd równań obojętnie jaką metodą
a) w klamrze 3x+y=5+2x
2(x+y)=12-x
zadanie 9.
Suma dwóch liczb jest równa 44. Znajdź je, jeśli druga jest o 20 % większa od pierwszej.
zadanie 10.
Wykres pewnej funkcji liniowej przechodzi prze punkty (-2,2) i (4,-1)
a) Napisz wzór tej funkcji
b) oblicz kiejsce zerowe funkcji
c)dla jakiego argumentu ta funkcja przyjmuje wartość 10?
d) oblicz wartość tej funkcji dla x= -6

Proszę o zorbienie tych zadań bardzo bardzo pilne najlepszą i kompeltna odpowiedź wyróżnię:)

1

Odpowiedzi

2010-02-22T20:42:55+01:00
X-y=3
2x-y=5

y=3+x
2x-3+x=5

y=3+x
3x-3=5

y=3+x
3x=5+3

y=3+x
x=2 2/3

y=3+2 2/3
x=2 2/3

y=5 2/3
x=2 2/3

graficzna :
x-y=3
2x-y=5

y=x+3 (1;4) (-1;2)
y=5-2x (0;5) (2;1)