Glin jest metalem amfoterycznym, to znaczy, ze wobec mocnych zasad zachowuje sie jak kwas, a wobec kwasow--jak zasada. Oblicz, czy wieksza ilosc wodoru powstanie w reakcji 27g glinu z 1 molem zasady potasowej, przebiegajacej wedlug rownania 2Al +6 H2O+2KOH---->
2K [Al(OH)4]+ 3H, czy z 1 molem roztworu kwasu solnego

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T21:32:12+01:00
Masa molowa glinu wynosi 27 g/mol, zatem w zadaniu reaguje 1 mol glinu.

W myśl reakcji z zasadą:

2 mole KOH - 3 mole H₂
1 mol KOH - x
x = 1,5 mola H₂ - tyle wodoru powstaje przy reakcji 27 g Al z 1 molem KOH

W myśl reakcji z kwasem:
2Al + 6HCl = 2AlCl₃ + 3H₂

6 moli HCl - 3 mole H₂
1 mol HCl - x
x = 0,5 mola H₂ - tyle wodoru powstaje w reakcji 1 mola HCl z 27 g Al

Zatem w reakcji 1 mola KOH z 27 g Al powstanie więcej wodoru, niż w reakcji analogicznej masy Al z 1 molem HCl.