Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj rodzaje map,a następnie podaj ich nazwy.
a)Mapa sporządzona w skali 1:25000, przedstawiająca okolicę,w której mieszkasz.
..................................................................
b)Mapa Australii sporządzona w skali 1:20000000.
..................................................................
c)Mapa polityczna Europy.
..................................................................
d)Mapa sporządona w skali 1:2000000,przedstawiająca północno-wschodnią część Polski.
..................................................................
e)Mapa przedstawiająca budowęgeologiczną Polski.
..................................................................

2

Odpowiedzi

A) topograficzna
b) przeglądowa
c)tematyczna
d)topograficzna
e)hipsometryczna
136 3 136
Najlepsza Odpowiedź!
A)topograficzna (wielkoskalowa)
b)przeglądowa (małoskalowa)
c)tematyczna (polityczna)
d)przeglądowo-topograficzna (średnioskalowa)
e)tematyczna (hipsometryczna)
230 4 230
Ja bym powiedziała że w 1 to będzie plan
than you verry much