Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-22T20:23:48+01:00
Powstanie Kościuszkowskie jest to powstanie narodowe przeciwko Rosji, a później przeciwko Prusom, trwające od 24 marca do 16 listopada 1794r. Objęło swym zasięgiem prawie wszystkie dzielnice ówczesnego państwa polskiego.

Przyczyną wybuchu walk był II rozbiór Polski i groźba następnego podziału kraju pozostającego pod rządami targowiczan, w rzeczywistości pod okupacją rosyjską. Znaczenie miała rewolucja we Francji, która wzmagała rewolucyjne nastroje w Polsce. Te powstanie przygotowały osoby związane ze Stronnictwem Patriotycznym.

Generał I.I. Fersen stacjonujący ze swoim oddziałem na lewym brzegu Wisły ruszył w kierunku Polesia, z zamiarem połączenia się z oddziałem Suworowa. Kościuszko próbował nie dopuścić do groźnej w skutkach koncentracji sił rosyjskich, 10 października pod Maciejowicami wydał bitwę korpusowi Fersena.

Bitwa zakończyła się rozbiciem wojsk polskich, ranny Kościuszko dostał się do niewoli. Klęska maciejowicka spowodowała załamanie morale w obozie powstańczym. Naczelnikiem powstania został zwolennik układów i kompromisu z Rosjanami, T. Wawrzecki.

Dezorganizację powstańców wykorzystał Suworow, który skierował się pod Warszawę. 4 listopada zdobył szturmem Pragę, dokonał rzezi ludności. Pod wrażeniem bezwzględności przeciwnika stolica poddała się 5 listopada. Wycofująca się armia powstańcza uległa rozkładowi, jej dowódcy znaleźli się w niewoli. 16 listopada pod Radoszycami nastąpiło rozwiązanie oddziałów powstańczych.
3 5 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T20:29:30+01:00
Nie ma co ukrywać, że powstanie kościuszkowskie było rozpaczliwym zrywem niepodległościowym, a jego powodzenie graniczyło z cudem.
12 III Antoni Madaliński sprzeciwił się Rosjanom, którzy nakazali redukcje jego wojska. Ten tego samego dnia uciekł i ruszył w stronę Krakowa. 24 III Kościuszko zaprzysiągł wybuch tejże insurekcji i posłuszeństwo krajowi. Do pierwszej walki doszło 4 IV pod Racławicami. Wsławił się tam oddział kosynierów, a najbardziej wieśniak- Wojciech Bartos, który własnął czapką zatkał wylot armaty. Przez jego bohaterstwo nadano mu szlachectwo i nazwisko Głowacki. 7 V Kościuszko wydał uniwersał połaniecki, który polepszał byt chłopów m.in. znosił poddaństwo. Nie podobało się to szlachcie, której poparcia Tadeusz potrzebował, akt ten nie wszedł w życie. Niestety niedługo Bartos zginął w bitwie, a dalsze działania wojsk polskich to pasmo porażek. Pod dowództwem Józefa Zajączka doszło do klęski pod Chełmem, następnie pod Szczekocinami. Powstanie chyliło się ku upadkowi, w październiku Kościuszko dostał się do niewoli pod Maciejowicami. Wypowiedział wtedy prorocze słowa Finis Poloniae. Nowym naczelnikiem mianowano Tomasza Wawrzeckiego. Niedługo potem upadło powstanie w Wilnie, następnie w stolicy, gdzie Rosjanie dokonali w listopadzie dosłownie rzezi Pragi. Obrońcy Warszawy pod dowództwem Jana Kilińskiego skapitulowali. Powstanie upadło, a w 1795r. doszło do III rozbioru Polski.
5 3 5