ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ ZAWIERAJĄCYCH UŁAMKI
zad1.
a)jedna drugax-4=x-6
b)x-5=jedna trzecia x +1
c)x czwartych- jedna czwarta =2
d)x piatych - 3=x + jedna piąta
e)pięć szóstych (x-1)=1
f)- jedna druga(-x-6)=-x
zad. 2
a)2x+3 w ułamku 5=2-x
w ułamku 3 - x
b)x+1 w ułakmu 2 -x- w ułamku 3 =jedna czwarta
c)4x+7 w ułamku 2 -5x-1 w ulamku 6=x+5
d)x+5 w ułamku 4 - 2x+1 w ułamku 8= jedna druga (2-x)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T11:11:18+01:00
A)1/2x-4=x-6 (*2)
2(1/2x)-2*4=2x-6*2
x-8=2x-12
x-2x=-12+8
-x=-4
x=4

b)x-5=1/3 x +1(*3)
3x-15=x+3
3x-x=3+15
2x=18
x=9


c)x /4- 1/4 =2 (*4)
x-1=8
x=9

d)x /5 - 3=x + 1/5(*5)
x-15=5x+1
x-5x=1+15
-4x=16
x=-4

e)5/6 (x-1)=1
5/6x-5/6=1(*6)
5x-5=6
5x=6+5
x=11/5
x=2i1/5

f)- 1/2(-x-6)=-x
1/2x+3=-x(*2)
x+6=-2x
x+2x=-6
3x=-6
x=-2

zad. 2
a)(2x+3) / 5=(2-x)/3-x(*15)
15(2x+3) / 5=15(2-x)/3-15x
6x+9=10-5x-15x
6x+20x=10-9
26x=1
x=1/26

b)(x+1) / 2 -x/3 =1/4(*12)
12(x+1) / 2 -12(x/3) =12(1/4)
6x+6-4x=3
2x=3-6
2x=-3
x=-3/2
x=-1i1/2

c)(4x+7)/2 -(5x-1)/ 6=x+5(*6)
6(4x+7)/2 -6(5x-1)/ 6=6(x+5)
3(4x+7)-5x+1=6x+30
12x+21-5x+1=6x+30
12x-5x-6x=30-1-21
x=8

d)(x+5)/ 4 - (2x+1)/ 8= 1/2 (2-x)
(x+5)/ 4 - (2x+1)/ 8=1-1/2x(*8)
8(x+5)/ 4 - 8(2x+1)/ 8=8(1-1/2x)
2x+10-2x-1=8-4x
2x-2x+4x=8+1-10
4x=-1
x=-1/4

mam nadzieję,że dobrze odczytałam Twoje zadanie i ,że o to chodziło
6 3 6