1. Zależność temperatury T w kelvinach [K] od temperatury t w stopniach Celsjusza [`C] opisuje wzór T = t + 273, 15. Czy do wykresu tej zależności należy punkt (200, -73,15)?

2. Pani Zuzia kupiła kwadratowy dywan. Gdyby kupiła kwadratowy dywan o boku o 1 m mniejszym, przykryłby on o 6 m² podłogi mniej. Oblicz długość boku dywanu kupionego przez panią Zuzię.

1

Odpowiedzi

2010-02-24T21:03:20+01:00
1) nie, jesli juz to 200 , -73,85;]


2) a²=x
(a-1)²= x-6
a²+1=x-6
a²=x-7
a²=16
a=4

odp; pani zuza kupiła dywan 4x4 metry;]
22 4 22