Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-22T20:37:05+01:00
Wojna polsko-szwedzka ( 1600-1611 ) ( 1621 - 1629 )

Wydarzenia:
` Szwedzi pod dowództwem Karola Sudermańskiego zajęli Inflanty w 1605r. - bitwa pod Kircholmem, a w 1611r. na mocy rozejmu Polska odzyskała Inflanty. W 1617r. Szwedzi zerwali rozejm, w 1621r. zajęli Rygę, a w 1622r. zawarto rozejm w Mitewie. Polska utraciła Inflanty nad rzeką Dźwiną.
` w 1626-1629r. atak wojsk szwedzkich pod dowództwem Gustawa Adolfa. Król Szwedzi zdobył porty: rozpoczął oblężenie Gdańska.
` w 1627r. Polacy odnieśli zwycięstwo nad Oliwą, a w 1629r. hetman Koniecpolski pokonał Szwedów pod Trrzcianą
` w 1629r. został podpisany rozejm w Starym Targu
` na mocy rozejmu porty przejęła Szweja, a handel gdański oblężono cłem


Skutki:
* utrata licznych ziem
* drastyczny spadek ludności
* utrata majątku narodowego
* upadek znaczenia Polski na arenie międzynarodowej
* kryzys polityczny Polski
* wzrost znaczenia sąsiadów Polski
1 5 1