Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-22T20:39:29+01:00
Umowa kredytowa zawarta jest w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek.

W zależności od okresu kredytowania wyróżniamy:

* kredyty krótkoterminowe (do 1 roku)

* średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat)

* długoterminowe (powyżej 3 lat).
Etapy realizacji kredytu:

1. Wnioskowanie
2. Analiza sytuacji finansowej wnioskodawcy
3. Podjęcie decyzji kredytowej przez bank
4. Podpisanie umowy
5. Realizacja kredytu w formie określonej umową


Wniosek kredytowy zawiera:

* kwotę kredytu
* cel
* terminy spłaty
* informacje o innych kredytach
* proponowane formy zabezpieczenia

Analiza zdolności kredytowej:

* osoba fizyczna - majątek, dochody, zatrudnienie, informacje o innych kredytach,

* osoba prawna - wiarygodność, zdolność do spłaty, analiza wyników finansowych (rentowność, wypłacalność), ocena płynności finansowej, ocena sprawności działania.


POJECIA ZWIĄZANE Z KREDYTEM :

* Karencja - okres w którym spłacane są tylko odsetki.

* Kredyt preferencyjny - kredyt z dopłatami budżetu państwa wykorzystywany jako instrument sterowania rolnictwem. Stanowi pośrednią formę dofinansowania rolnictwa z budżetu państwa. Minusy: zniekształcają rachunek ekonomiczny i nie zabezpieczają przed wykorzystaniem środków.

* Skonto - procentowy upust udzielony od sumy rachunku w zamian za wcześniejszą zapłatę w ramach określonego terminu. Wykonujemy przy kredytach lub rozliczeniach warunków płatności dostawcy towarów.