1.Powstanie Rzymu ;legenda i fakty
2. Ustroje Rzymu
3.Społeczeństwo Rzymu patrycjusze plebejusze i ich prawa
4.Urzędnicy Rzymscy
5.Armia Rzymska ; uzbrojenie legionów, organizacja armi
6. Wojny punckie (wojna rzymu z Kartacją)
7.Biografia Juliusza Cezara
8. Zasięg terytorium imperium rzymskiego(w ksiąszcze jak masz ''śladami przeszłości to str.124)
9. Problemy republiki rzymskiej
10. powstanie cesarstwa rzyskiego
11.religia rzymian
12. powstanie chrześcijaństwa
13 upadek rzymu
14 osiągnięcia rzymian; budowle prawo rzymskieNiech ktoś na to króciutko odpowie tylko szybko..

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T20:46:58+01:00
1. Założyciele Remus i Romulus. Znalazła ich wilczyca i wychowała. Po wielu latach przy podziale Rzymu bracia się pokłucili i Romulus zabił Remusa. Remus stal się królem Rzymu.

2. O najważniejszych dla państwa sprawach decydowało zgromadzenie ludowe, władza w państwie należała do całego społeczeństwa, była to tzw. REPUBLIKA

3. Patrycjusze - mogli zostać urzędnikami, decydowali o losach plebejuszy
Plebejusze - tworzyli armie rzymska, nie przysługiwały im prawa obywatelskie.

4. Dyktator - sprawował władzę tylko w określonym czasie, w przypadku wojny lub zagrożenia zewnętrznego,
Konsul - należała do niego władza zwierzchnia (konsulami nazywano również dowódców wojskowych),
Pretor - przedstawiciele władzy sądowniczej (szczególnie podczas nieobecności konsulów),
Kwestor - spisywał stan majątkowy obywateli i pobierał podatki,
Edyl - sprawowali porządek w mieście,
Trybun ludowy - reprezentował interesy uboższych warst społecznych.

5. książka str. 115

6. książka str. 113

7. książka str. 120

8. nie wiem też;/

9. -||-

10. -||-

11. ksiązka str. 139 - 143

12. książka str.139 - 143

13. nie wiem ... maskra te pytania ;/

14. -piękna architektura (akwedukty,termy)
-dziejopisarze
1 1 1