Proszę!!!
1.Podnosząc plecak z podłogi na ławkę ,uczeń wykonał pracę 50J.Jak zmieniła się energia potencjalna tego plecaka?
2.Oblicz energię potencjalną książki leżącej na biurku względem podłogi,przyjmując,że wysokość biurka wynosi 0,8m,a masa książki 200g.
3.O ile zwiększy się energia potencjalna chłopca o masie 60kg,jeżeli wyjdzie on po schodach z parteru na piętro (3m)?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T20:30:42+01:00
2. Ep= mgh
Ep= 0,8m * 0,2kg *10m/s^2= 1,6J

odp. energia potencjalna wynosi 1,6J