Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T20:45:40+01:00
Masa molowa SO₂ = 64 g/mol

64 g - 1 mol
200g - xmoli

x = 3,125 mola

Reakcja:

S + O₂ = SO₂

wynika żejeden mol siarki reaguje zjednym molem tlenu dając jeden mol tlenku, a zatem:

1 mol SO₂ - 1 mol O₂
3,125 mola SO₂ - x moli
x = 3,125 mola O₂

1 mol gazu w warunkach normalnych to 22,4 dm³ zatem:

1 mol - 22,4 dm³
3,125 mola - x
x = 70 dm³ tlenu

Wiadomo, że tlen stanowi 21 % powietrza, więc:

21 % - 70 dm³
100 % - x
x = 333,33 dm³ powietrza - tyle trzeba powietrza aby po spaleniu siarki otrzymać 200 gramów SO₂
1 5 1