Proszę o zrobienia mi zadania :

Funkcja k (x)=1500+ 12x opisuje koszty (w złotych), jakie miesięcznie ponosi firma "Skrzat" produkująca krasanle ogrodowe. 1500zł to koszt stały,12zł to koszt wyprodukowania jedngeo krasnala, x- liczba krasnali.

a)Jaki jest półroczny zysk firmy , jeśli w tym czasie wyprodukowano 1800 krasnali i sprzedao je po 37zł za jednego krasnala?
b) Narysuj wykres funkcji opisującej miesięczne koszty firmy , jesli zdecydowała się ona produkować większe krasnale - koszt wyprodukowania jednego to 18zł (koszty stałe bez zmian)

Jeśli ktoś nie wie b) to prszęzrobić tylko a

1

Odpowiedzi

2010-02-22T20:45:42+01:00
X=1500+12x
1800 * 37 = 66000
x= 750+ 12* 1800 = 22350
66600 - 22350 = 44250

Odpowiedz : Zysk firmy wynosi 44250 zł
2 1 2