1.)Uczeń miał podzielić pewną liczbę przez 5 i od otrzymanego ilorazu odjąć 6.
Przez pomyłkę podzielił tę liczbę przez 6, a do ilorazu dodał 5 i otrzymał prawidłowy wynik. Jaka to liczba.?
2.)Stopiono dwa metale i otrzymano 135 g stopu. Pierwszy metal traci po zanurzeniu w wodzie 20% początkowej masy, a drugi 25%. Ile gramów każdego metalu było w stopie, jeśli po zanurzeniu stracił 30 g.
Prosiła bym na dzisiaj jeszcze o rozwiązanie.;)

1

Odpowiedzi

2010-02-22T20:40:14+01:00
1.) 5*6=30
spr.
30/6-5=5-5=0
30/5-6=6-6=0
1 1 1